Тати Бон-Бон Шампиньон + Тати Бон-Бон Суми-Э Ин-Янь  21.01.2017


Папа:

 Тати Бон-Бон Шампиньон (г/ш)

 

Мама:

 Тати Бон-Бон Суми-Э Ин-Янь (г/ш)

 Кинич Ахау Шнапс - уехал в новый дом

Мальчик бело-рыжий


Кинич Ахау Шериданс - уехала в новый дом

Девочка трех-цветная